مقالات و پایان نامه ها

بهینه سازی پیشرفته سایت برای موتور های جستجو- قسمت 8

رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب می شود، اما این امر در نسخه یموبایل کاملاکاملاً تاثیر منفی می گذارد. باعث تمرکز کمتر می شود. البته نیازی نیست که سایتتان سیاه و سفید باشد اما با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بهینه سازی پیشرفته سایت برای موتور های جستجو- قسمت 4

برای سئو منو شما وب سایت شما را میسازد. ساختار وب سایت شما دارای اهمیت زیادی برای سئو شماست. زیرا روشی که وب سایت شما بر اساس آن ساخته شده سرنخهای مهمی درمورد یافتن محتواهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بهینه سازی پیشرفته سایت برای موتور های جستجو- قسمت 2

. این گنجاندن جستجوی جهانی نام دارد. بهینـه سـازی مـوتـور جستـجو چیـسـت؟ رتبه بندی بالا در نتایج جستجـوی اورگانیک بهینه سازی موتور جستجو)سئو( حرفه ای است که تلاش می کند تا سایت ها را به ادامه مطلب…

By 92, ago